سوالات و پاسخ متداول

چگونه میتوانم یک پروفایل ایجاد کنم؟

برای ثبت نام در سایت از دو روش معمول میتوان استفاده کرد

توصبه میشود از شماره تلفن استفاده نمایید

  • از شماره تلفن استفاده کرده و ثبت نام را انجام دهید سپس کد فعال سازی ارسال شده بصورت پیامک را در کادر کد فعال سازی وارد نمایید.
  • از ایمیل شخصیتان که به آن دسترسی دارید استفاده کنید و در پایان ثبت نام کد فعال سازی ایمیل شده را در کادر کد فعال سازی وارد نمایید.