ارسال رایگان به سراسر کشور

ارسال رایگان شامل چه خریدهای میشود ؟

مشتریان گرامی برای ارسال رایگان در حالت عادی باید حداقل مبلغ خرید شما بیشتر از یکصد هزارتومان باشد البته در جشنواره های فروش و فروش های ویژه به مناسبتهای مختلف ارسال رایگان برای خریدهای بیشتر از سی هزارتومان رایگان خواهد بود .